Historia i techniki sztuki walki aikido

Aikido jest to sztuka walki, w której dominującą rolę odgrywa przede wszystkim obrona przed atakami napastnika, dzięki czemu trenowanie jej sprawdza się również w szkołach samoobrony. Jaka jest historia aikido? Jakie techniki są stosowane w tej sztuce walki oraz jaka filozofia przyświeca trenującym? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w naszym tekście.

Aikido – co to właściwie jest?

Aikido to japońska sztuka walki, która została stworzona przez Mirohei Ueshiba, nazywanego Wielkim Nauczycielem. Aikido łączy w sobie harmonię ciała oraz umysłu. Głównym celem tej sztuki walki jest zaś filozofia rozwoju oraz pojmowanie życia. Często aikido określane jest jako coś więcej niż tylko sztuka walki sama w sobie. Przyjmuje się więc, ze aikido to sztuka wojenna bez walki oparta na filozofii i psychologii.

Warto wspomnieć, ze tam, skąd wywodzi się ta sztuka walki, czyli w Japonii, uprawiana jest powszechnie. Ponadto na przestrzeni ostatnich lat  ta sztuka walki zaczęła się popularyzować również w Ameryce Północnej oraz Europie. Podstawową zasadą aikido jest przede wszystkim unikanie ataku i stosowanie wobec niego obrony. Można powiedzieć zatem, że w tej sztuce walki istnieje praktycznie tyle samo rodzajów obrony, co ewentualnych sposobów na atak.

Nie możemy zapomnieć także o tym, że aikido stanowi również swoisty kodek moralnym. By go przestrzegać trzeba wiedzieć, że w kodeksie tym bierze się odpowiedzialność za zdrowie fizyczne i psychiczne osób, które stają do walki. Ponadto sama nazwa aikido składa się z trzech słów – ai, ki i do. “Ai” oznacza harmonię, łagodność oraz miłość. Słowo “ki” to inaczej mówiąc energia witalna, zaś “do” tłumaczy się jako drogę.

Historia sztuki walki aikido

Aikido to sztuka walki, w której dominującą rolę odgrywa obrona przed atakami napastnika. Dlatego trenowanie aikido sprawdza się również w szkołach samoobrony. Jaka jest historia tej sztuki walki? Jakie techniki są stosowane w aikido oraz jaka filozofia przyświeca trenującym?

Co to jest aikido?

Aikido jest japońską sztuką walki stworzoną przez Mirohei Ueshiba, nazywanego Wielkim Nauczycielem. Aikido łączy w sobie harmonijne ciało oraz umysł, a głównym jej celem jest filozofia rozwoju oraz pojmowanie życia. Często aikido określane jest jako coś więcej niż tylko sztuka walki. Znana jest metafora, która opisuje aikido jako sztukę wojenną bez walki opartą na filozofii i psychologii.

W Japonii aikido uprawiane jest powszechnie, a w ostatnich latach, ta sztuka walki zaczęła się popularyzować w Ameryce Północnej oraz Europie. Podstawową zasadą aikido jest unikanie ataku i stosowanie wobec niego obrony. Można powiedzieć, że w aikido istnieje tyle sposobów obrony, ile występuje rodzajów ataku. Walka jest pochodną siły współzawodnika i intensywność walki zależy od przeciwnika.

Aikido jest także kodeksem moralnym, w którym bierze się odpowiedzialność za zdrowie fizyczne i psychiczne osób, które stają do walki. Nazwa aikido składa się z trzech słów ai, ki i do. “Ai” oznacza harmonię, łagodność oraz miłość. Słowo “ki” to inaczej energia witalna, natomiast “do” tłumaczy się jako drogę.

Historia aikido

Początki aikido sięgają przełomu XIX i XX wieku. Ueshiba, twórca aikido, już jako dziecko trenował ju-jitsu oraz szermierkę według zasad Shinkage-Ryu. Elementy tych sztuk walki później z powodzeniem wykorzystał również w aikido. Dlatego wyjaśnić w tym miejscu należy, że ruchy osób trenujących aikido znacznie przypominają ruchy szermierza.

Techniki aikido

Zaskakujące jest to, że ta sztuka walki posiada aż 10 tysięcy różnych wariantów obrony przed atakiem. Podstawą treningu aikido jest więc obrona przed atakiem i sprawne unikanie go, dlatego też w trakcie treningów duży nacisk kładzie się na naukę schodzenia z linii ataku, stosowanie uderzeń, rzutów oraz dźwigni na konkretne części ciała. Istotne jest również to, że walka według zasad aikido rozwija się zawsze z uwzględnieniem ruchów i zamierzeń przeciwnika. Jak to zatem wygląda w praktyce? Otóż jeśli przeciwnik nie rozpocznie ataku, to walka się w ogóle nie rozpocznie.

Rzecz jasna aikido uznawane jest za doskonałą technikę samoobrony, jednak można wymienić także inne podstawowe techniki takie jak:

Nikkyo, która pomaga unieruchomić przeciwnika. Technika jest znana jako jeden z najsilniejszych chwytów w aikido, który może natychmiast powalić na kolana. Uwięziony oraz jednocześnie skręcony nadgarstek kieruje się w stronę głowy atakującego pod kątem prostym między przedramieniem, ramieniem a nadgarstkiem.

Ikkyo – to najbardziej efektowna i widowiskowa technika aikido, którą można wykonać jako trzymanie lub rzut, a nacisk na atakującego wywiera się ciężarem własnego ciała. Wygląda to w ten sposób, że prawa ręka prowadzi prawy nadgarstek atakującego, natomiast lewą dłonią chwyta się jego lewy łokieć.

Gokyo – to technika stosowana zazwyczaj w walce z przeciwnikiem posiadającym broń, gdzie po prostu chwyt dłoni służy głównie kontrolowaniu broni trzymanej przez atakującego.

Sankyo – to technika, która wywołuje u przeciwnika silny ból i polega na tym, że nadgarstek zostaje wykręcony w nienaturalny sposób.

Yonkyo – to technika najbardziej bolesna, w której wykonuje się nagły i mocny ucisk na centra nerwowe znajdujące się w przedramieniu. Prawidłowo wykonany nacisk natychmiast obezwładnia atakującego.

Podsumowanie

Jak widać, aikido jest różnicowaną sztuką walki, która zdaje się być niezwykle skuteczna. Właściwie prowadzone treningi pozwalają na perfekcyjne opanowanie nie tylko zasad samoobrony, ale i zachowanie wewnętrznej harmonii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *